Trụ trở chính

Công ty TNHH TM-DV Thanh Sơn Hóa Nông

829 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
ĐT: (028) 3771 9999  –  Fax: (028) 3775 3266

– Mã số doanh nghiệp: 0301760011
– Cấp ngày: 15/07/1999 tại Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh
– Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật số 09/CNSXT/BVTV do Cục Bảo vệ thực vật cấp ngày 08/05/2019.
– Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật số 138-20/GCN-BBT do Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật TP Hồ Chí Minh cấp ngày 16/10/2020.
– Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón số 210-19/GCN-BBP do Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật TP Hồ Chí Minh cấp ngày 02/12/2019.

829 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh