Năm 1999

Xu thế thị trường

Năm 1999, trước bối cảnh nền nông nghiệp nước nhà đang chuyển mình mạnh mẽ trong giai đoạn mở cửa với những xu thế mới:

 • Các chính sách hỗ trợ về nông nghiệp giúp Việt Nam trở thành nước xuất khẩu gạo hàng đầu trên thế giới.
 • Thị trường kinh doanh thuốc Bảo vệ thực vật và phân bón được mở rộng và gia tăng.
 • Sự xâm nhập thị trường của các công ty đa quốc gia chi phối về sản phẩm và giá thành.

Ngày 12/07/1999

 • Thanh Sơn nhận thấy so với sự am hiểu về tập quán canh tác của người Việt thì chúng ta có thể hoàn toàn làm tốt hơn.
 • Với mục tiêu đề cao và vinh danh những giá trị ngành nông nghiệp mang lại, sự ra đời của Thanh Sơn vào ngày 12/07/1999 được xem như một lời cam kết với bà con nông dân – cam kết Chung sức với nghề nông.

Vai trò

Chung Sức Với Nghề Nông

Với phương châm hoạt động “Chung sức với nghề nông”, Thanh Sơn đã vạch ra cho mình vai trò xuyên suốt trong quá trình phát triển. Đó là:

 • Đối với Nông dân: Cung ứng các sản phẩm chất lượng, phù hợp tập quán canh tác và giá cả hợp lý.
 • Đối với Đại Lý: Đa dạng sản phẩm kinh doanh, hạn chế sự áp đặt của các công ty đa quốc gia.
 • Đối với Xã hội: Tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn người lao động.

Định hướng

kế hoạch định hướng phát triển

 • Trước ảnh hưởng của sự biến đổi khí hậu, cũng như giá cả nông sản bấp bênh khi gia nhập WTO và các hiệp định về thương mại.
 • Thanh Sơn đã vạch ra cho mình những kế hoạch cũng như định hướng phát triển bền vững trong tương lai:
  • Phát triển các sản phẩm sinh học thích ứng với từng điều kiện thời tiết và sự biến đổi của khí hậu, đảm bảo nông sản của nông dân an toàn với người sử dụng.
  • Hỗ trợ nông dân xây dựng thương hiệu nông sản, thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm.
  • Mở rộng kinh doanh lĩnh vực phân bón hữu cơ, hệ thống tưới . . .