Thuốc trừ sâu

Caradan 5GR

Đặc trị

Sâu đục thân mía
Bọ trĩ hại lúa
Ấu trùng ve sầu hại cà phê

CARADAN 5GR – Là thuốc trừ sâu dạng hạt dùng để rải. Sự tích hợp lý tưởng giữa 2 hoạt chất Fenobucarb và Dimethoate làm gia tăng tác động cộng hưởng và hiệu quả trừ sâu đục thân mía, bọ trĩ hại lúa và ấu trùng ve sầu hại cà phê.
CARADAN 5GR – Có tác động tiếp xúc, vị độc và nội hấp. Phổ tác động rộng.

THÀNH PHẦN

Fenobucarb ……………….. 2%
Dimethoate ……………….. 3% w/w
Phụ gia

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

 

Cây trồng

Sâu hại

 Liều lượng

Cách dùng

Cà phê

Ấu trùng ve sầu 30kg/ ha  Rải thuốc xung quanh gốc khi ấu trùng ve sầu xuất hiện
Lúa Bọ trĩ 15.0 – 20.0kg/ ha Rải đều trên mặt ruộng khi bọ trĩ mới xuất hiện và bắt đầu gây hại
Mía Sâu đục thân 3g/ ngọn, nách Rắc vào ngọn, nách lá khi sâu xuất hiện

Thời gian cách ly: 14 ngày.

NHÀ SẢN XUẤT

Shanghai Agricultural Chemicals Co., Ltd.
11E, 818 Dongfang Rd., Shanghai 200122, China