Thuốc trừ sâu

Chip 100SL

Đặc trị

Sâu vẽ bùa

CHIP 100SL – Là thuốc điều hòa sinh trưởng côn trùng, cơ chế tác động mới ức chế quá trình hình thành nhộng, cắt đứt vòng đời của dòi đục lá .
CHIP 100SL – Hạn chế số trứng đẻ và tỉ lệ nở của lứa sau nên hiệu quả tích lũy kéo dài.
CHIP 100SL – Có tính lưu dẫn và chuyển vị mạnh, hạn chế rửa trôi, hiệu quả kéo dài.
CHIP 100SL – Tính chọn lọc cao, an toàn cho thiên địch, phù hợp với chương trình IPM.

THÀNH PHẦN

Cyromazine ……………….. 100g/ lít
Phụ gia

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

 

Cây trồng

Sâu hại

Liều lượng

Cách dùng

Cây có múi Sâu vẽ bùa 0.3% (300ml /100 lít) Phun khi lộc dài 1 – 2cm

Lượng nước phun: 400 lít/ ha

NHÀ SẢN XUẤT

Ezell Nursery Supply Inc.
8739 E, Artesia Blvd Bellflower, Ca (California) 90707-0369