Thuốc trừ sâu

Colt 150SL

Đặc trị

Sâu đục thân trên lúa

COLT 150SL – Trừ sâu theo 3 cách: tiếp xúc, vị độc, lưu dẫn. Trừ được nhiều loài sâu hại, hiệu quả cao trên sâu đục thân lúa.

THÀNH PHẦN

Thiosultap-sodium (Nereistoxin) ……………….. 150g/ lít
Phụ gia

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

 

Cây trồng Sâu hại Liều lượng
Lúa Sâu đục thân 1.2 – 1.5 lít/ ha (60 – 75ml/16 lít)

Lượng nước phun: 320 l/ha. Phun thuốc khi bướm rộ 5 – 7 ngày.
Thời gian cách ly: 14 ngày.

NHÀ SẢN XUẤT

Shanghai Agricultural Chemicals Co., Ltd.
11E, 818 Dongfang Rd., Shanghai 200122, China.