Thuốc trừ sâu

Efphê 25EC

Đặc trị

Sâu cuốn lá, Sâu đục thân,
Nhện gié trên lúa, Sâu tơ,
sâu xanh bướm trắng trên bắp cải

EFPHÊ 25EC – Thuốc trừ sâu thế hệ mới, diệt trừ hữu hiệu nhiều loại sâu đã kháng thuốc.
EFPHÊ 25EC – Đặc trị sâu cuốn lá, sâu đục thân, nhện gié trên lúa; sâu tơ, sâu xanh bướm trắng hại bắp cải.

THÀNH PHẦN

Spinosad ……………….. 25g/ lít
Phụ gia

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

 

Cây trồng

Dịch hại

Cách dùng

Lúa

Sâu cuốn lá Phun thuốc khi sâu tuổi 1 – 2 ra rộ
Sâu đục thân Phun thuốc sau khi bướm rộ 7 ngày, khi lúa đang ở giai đoạn đẻ nhánh, làm đòng
Nhện gié Phun khi mật độ > 10 con/ dảnh
Bắp cải Sâu tơ, Sâu xanh bướm trắng Phun thuốc khi sâu tuổi 1 – 2 ra rộ

Liều lượng: 1 lít/ ha.
Thời gian cách ly: 7 ngày.
Lượng nước phun: 400 lít/ ha.

NHÀ SẢN XUẤT

Advanced Laboratories Inc.
2008 S. Susan St., Santa Ana, Ca. USA