Thuốc trừ bệnh

Fuel-One 40EC

Đặc trị

Đạo ôn

FUEL-ONE 40EC – Đặc trị bệnh đạo ôn có tác dụng nội hấp, được cây trồng hấp thu nhanh nên hạn chế bị mưa rửa trôi.

THÀNH PHẦN

Isoprothiolane ……………….. 400g/ lít
Phụ gia

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

 

Cây trồng Bệnh hại Liều lượng Cách dùng
Lúa Đạo ôn 1.2 lít/ha Phun với 400 – 600 lít nước/ha, phun khi vết bệnh xuất hiện khoảng 5%.

Thời gian cách ly: 10 ngày trước khi thu hoạch.

NHÀ SẢN XUẤT

Qitian Farm Chemicals Ltd.
Puning City Hing, Jie way Liao Yuan City, Guangdong, China