Thuốc trừ ốc

Goldcup 575WP

Đặc trị

Ốc bươu vàng

AMANI 70WP – Thuốc trừ ốc bươu vàng có tác động tiếp xúc, vị độc và lan tỏa nhanh trong môi trường nước.
AMANI 70WP – Diệt hầu hết các loại ốc ngay cả ốc to và ốc nhỏ.
AMANI 70WP – Hiệu quả diệt ốc nhanh và cao giúp giảm thiệt hại ngay từ đầu.

THÀNH PHẦN

Metaldehyde ……………….. 400g/ kg
Niclosamide-olamine ……………….. 175g/ kg
Phụ gia

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

 

Cây trồng

Dịch hại

Liều lượng

Lúa Ốc bươu vàng 1kg/ ha

Lượng nước phun: 320 – 400 lít/ ha.
Phun thuốc sau khi sạ 5 – 7 ngày, lúc dẫn nước vào ruộng lần đầu tiên.
Khi phun mực nước trong ruộng xâm xấp khoảng 3 – 5cm.

NHÀ SẢN XUẤT

USA Labs, Inc.
10181 Westminster Ave. Suite 207, Garden Grove, CA 92843, U.S.A