Thuốc trừ cỏ

Koler 10EC

Đặc trị

Cỏ lồng vực, đuôi phụng

KOLER 10EC – Thuốc trừ cỏ hậu nẩy mầm, có tính chọn lọc cao, đặc trị cỏ lồng vực, cỏ đuôi phụng trên ruộng lúa.
KOLER 10EC – Hiệu quả diệt cỏ cao, rất an toàn cho lúa, thời gian sử dụng rộng.

THÀNH PHẦN

Cyhalofop – butyl ……………….. 100g/ lít
Phụ gia

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

 

Cây trồng Đối tượng Liều lượng
Lúa sạ Cỏ 0.6 – 1.0 lít/ha

Lượng nước phun: 400 lít/ ha.
Phun thuốc sau khi gieo sạ khoảng 14 ngày.
Thời gian cách ly: Không xác định.

 

NHÀ SẢN XUẤT

USA Labs, Inc.
10181 Westminster Ave. Suite 207 Garden Grove, CA 92843 U.S.A