Thuốc trừ sâu

Newsodant 5.5EC

Đặc trị

Nhện gié trên lúa,
Nhện đỏ trên cam

NEWSODANT 5.5EC – Là thuốc trừ sâu thế hệ mới, diệt trừ hữu hiệu nhiều loại sâu đã kháng thuốc.
NEWSODANT 5.5EC – Đặc trị sâu cuốn lá, nhện gié, bọ trĩ, sâu đục bẹ hại lúa, sâu tơ, sâu xanh bướm trắng hại bắp cải và nhện đỏ, bọ trĩ hại cam.

THÀNH PHẦN

Abamectin ……………….. 55g/ lít
Phụ gia

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

 

Cây trồng Sâu hại Liều lượng
Lúa Sâu đục bẹ, Sâu cuốn lá,
Nhện gié, Bọ trĩ
140ml/ ha
(35ml/ 100 lít nước)
Bắp cải Sâu tơ, Sâu xanh bướm trắng
Cam Nhện đỏ, bọ trĩ 0.028% (28ml/ 100 lít nước)

Lúa, bắp cải: Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại xuất hiện.
Cam: Phun ướt đều tán lá khi sâu xuất hiện.
Thời gian cách ly: 7 ngày.

NHÀ SẢN XUẤT

USA Labs, Inc.
10181 Westminster Ave. Suite 207, Garden Grove, CA 92843 U.S.A