Thuốc trừ cỏ

Silk 10WP

Đặc trị

Cỏ Lồng Vực, Chác, Lác
Rau Mác, Rau Mương

SILK 10WP – Thuốc trừ cỏ hậu nẩy mầm sớm, có tính nội hấp, được cỏ hấp thu chủ yếu qua rễ. Trừ được nhiều loại cỏ phổ biến trong ruộng lúa: cỏ chác, cỏ lác, cỏ lá rộng và một số cỏ hòa bản: lồng vực, cỏ mồm, cỏ túc,…
SILK 10WP – An toàn cao với lúa, rất ít độc với cá.

THÀNH PHẦN

Pyrazosulfuron Ethyl ……………….. 10% w/w
Phụ gia

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

 

Cây trồng

Đối tượng Liều lượng
Lúa gieo Cỏ 0.2 – 0.25 kg/ ha

Lượng nước phun: 400 – 500 lít/ ha.
Phun sau khi sạ: 5 – 7 ngày
Làm đất kỹ, sang phẳng mặt ruộng. Tháo cạn nước hoặc giữ đất đủ ẩm trước khi phun. Cho nước vào ruộng sau 1 ngày phun thuốc và duy trì mực nước trong ruộng ít nhất 3 ngày nhằm tăng hiệu quả của thuốc.

 

NHÀ SẢN XUẤT

Advanced Laboratories Inc.
2008 S. Susan St., Santa Ana, Ca. USA