Thuốc trừ cỏ

Tot 80WP

Đặc trị

Chác lác, lá rộng

TOT 80WP – Thuốc trừ cỏ hậu nẩy mầm sớm, có tính nội hấp, được cỏ hấp thu chủ yếu qua rễ. Trừ được nhiều loại cỏ phổ biến trong ruộng lúa đặc trị cỏ chác, lác và một số cỏ lá rộng: rau mác bao, cỏ xà bông,…
TOT 80WP – Ít độc, tương đối an toàn cho lúa.

THÀNH PHẦN

MCPA ……………….. 800g/ kg
Phụ gia

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

 

Cây trồng

Đối tượng Liều lượng Cách dùng
Lúa gieo Cỏ 0.8 – 1.0 kg/ ha Lượng nước phun 400 l/ha.
Phun sau khi sạ 15 – 25 ngày

Tháo cạn nước hoặc giữ đất đủ ẩm trước khi phun. Cho nước vào ruộng sau 1 ngày phun thuốc và duy trì mực nước trong ruộng ít nhất 3 ngày nhằm tăng hiệu quả của thuốc.

 

NHÀ SẢN XUẤT

Shanghai Agricultural Chem. Co., Ltd.
11E 818 Dongfang rd., Pudong, Shanghai, China