Bocanxi-ADC

Phân Canxi Nitrat bổ sung vi lượng Bocanxi-ADC Tăng khả năng đậu trái Hạn chế rụng trái non Tăng phẩm chất nông sản tăng khả năng chống chịu:• Phèn      • Mặn• Ngộ độc hữu cơ      • Khô hạn THÀNH PHẦN Đạm tổng số (Nts) ……………….....