Nova 70WP

Thuốc trừ bệnh Nova 70WP Đặc trị Thán thư trên xoài, cà chua, cà phê NOVA 70WP – Thuốc trừ bệnh phổ rộng trên nhiều loại cây trồng. Đặc biệt hiệu quả cao đối với bệnh thán thư xoài, bệnh thán thư cà phê gây hiện tượng khô cành, khô quả cà phê, thán thư đậu côve,...
Jack M9 72WP

Jack M9 72WP

Thuốc trừ bệnhJack M9 72WP Đặc trị Lem lép hạt, Sương mai cà chua; Nứt thân dưa hấu, Thán thư nho JACK M9 72WP – Thuốc trừ nấm phổ rộng, có tác động phòng và trị bệnh, làm cho nấm bệnh khó kháng thuốc. JACK M9 72WP – Có tác dụng tiếp xúc và thấm sâu nhanh...

Lobo 8WP

Thuốc trừ bệnhLobo 8WP Đặc trị Vi khuẩn LOBO 8WP – Được phối hợp gồm 2 hoạt chất kháng sinh đặc trị vi khuẩn hại cây trồng, hiệu quả cao đối với bệnh cháy bìa lá lúa (bạc lá lúa), ngừa lem lép hạt do vi khuẩn, héo xanh vi khuẩn trên cà chua, dưa hấu, trị thối...
Dove 80WP – 1kg (Xanh)

Dove 80WP – 1kg (Xanh)

Thuốc trừ bệnhDove 80WP – 1kg (Xanh) Đặc trị Thán thư trên xoài DOVE 80WP – Thuốc trừ bệnh có tác dụng tiếp xúc và tái phân tán mạnh (phân bố đồng đều trở lại trên bề mặt lá, trái,…khi tiếp xúc với hơi ẩm). Nhờ vậy gia tăng diện tích tiếp xúc và hiệu quả...
Manthane M46 80WP – 100g (Xanh)

Manthane M46 80WP – 100g (Xanh)

Thuốc trừ bệnhManthane M46 80WP – 100g (Xanh) Đặc trị Vàng lá rụng lá cao su Sương mai trên cà chua MANTHANE M46 80WP – Thuốc trừ bệnh có tác động tiếp xúc, phòng trừ được nhiều loại nấm bệnh trên nhiều loại cây trồng. MANTHANE M46 80WP – Có kích...