Frog 750WP

Frog 750WP

Thuốc trừ bệnh Frog 750WP Đặc trị Cháy lá (đạo ôn lá) Khô cổ bông trên lúa FROG 750WP – Thuốc trừ bệnh, có tác dụng nội hấp, đặc trị bệnh cháy lá (đạo ôn) và khô cổ bông trên lúa.FROG 750WP – Thuốc được cây hấp thu nhanh nên khó bị mưa rửa trôi, đặc biệt...

Hecwin 5SC

Thuốc trừ bệnhHecwin 5SC Đặc trị Rỉ sắt cà phêKhô vằn, lem lép hạt trên lúa HECWIN 5SC – Thuốc trừ bệnh phổ rộng, có tác động tiếp xúc và nội hấp. HECWIN 5SC – Được cây hấp thụ nhanh nên cho hiệu quả cao trong phòng trị bệnh hại cây trồng, hạn chế tốt sự...

Super One 300EC

Thuốc trừ bệnhSuper One 300EC Đặc trị Khô vằn, Lem lép hạt, Rỉ sắt SUPER ONE 300EC – Được phối trộn bởi 2 hoạt chất thấm sâu nhanh, lưu dẫn mạnh, có thể phòng trừ nhiều bệnh hại cây trồng. THÀNH PHẦN Propiconazole ……………….....
Fuel-One 40EC

Fuel-One 40EC

Thuốc trừ bệnhFuel-One 40EC Đặc trị Đạo ôn FUEL-ONE 40EC – Đặc trị bệnh đạo ôn có tác dụng nội hấp, được cây trồng hấp thu nhanh nên hạn chế bị mưa rửa trôi. THÀNH PHẦN Isoprothiolane ……………….. 400g/ lít Phụ gia HƯỚNG DẪN SỬ...

Royal 350SC

Thuốc trừ bệnhRoyal 350SC Đặc trị Lem lép hạt, khô vằn ROYAL 350SC – Có phổ tác dụng rộng phòng ngừa nhiều nấm bệnh hại cây trồng.ROYAL 350SC – Có tác động lưu dẫn, thấm sâu, hấp thu tốt ít bị rửa trôi.ROYAL 350SC – Đặc trị Lem lép hạt trên lúa....