Goldcup 575WP

Goldcup 575WP

Thuốc trừ ốcGoldcup 575WP Đặc trị Ốc bươu vàng AMANI 70WP – Thuốc trừ ốc bươu vàng có tác động tiếp xúc, vị độc và lan tỏa nhanh trong môi trường nước.AMANI 70WP – Diệt hầu hết các loại ốc ngay cả ốc to và ốc nhỏ.AMANI 70WP – Hiệu quả diệt ốc nhanh...
Yellow-K 12GB (Phiên bản Con ốc)

Yellow-K 12GB (Phiên bản Con ốc)

Thuốc trừ ốcYellow-K 12GB (Phiên bản Con ốc) Đặc trị Ốc bươu vàng YELLOW-K 12GB – Diệt Ốc rất nhanh qua hai tác động tiếp xúc và vị độc.YELLOW-K 12GB – Dạng hạt nhỏ nên diệt cả Ốc nhỏ và Ốc lớn.YELLOW-K 12GB – Dạng hạt chậm tan, có chất dẫn dụ nên...
Yellow-K 250SC

Yellow-K 250SC

Thuốc trừ ốcYellow-K 250SC Đặc trị Ốc bươu vàng YELLOW-K 250SC – Diệt ốc rất nhanh qua 2 tác động tiếp xúc, vị độc.YELLOW-K 250SC – Dạng nước nên dễ pha loãng để phun trực tiếp vào cây trồng giúp bảo vệ cây trồng mọi nơi. Linh hoạt khi sử dụng (phun ngừa...
Yellow-K 12GB (Phiên bản Con cò)

Yellow-K 12GB (Phiên bản Con cò)

Thuốc trừ ốcYellow-K 12GB (Phiên bản Con cò) Đặc trị Ốc bươu vàng YELLOW-K 12GB – Diệt Ốc rất nhanh qua hai tác động tiếp xúc và vị độc.YELLOW-K 12GB – Dạng hạt nhỏ nên diệt cả Ốc nhỏ và Ốc lớn.YELLOW-K 12GB – Dạng hạt chậm tan, có chất dẫn dụ nên...

Amani 70WP

Thuốc trừ ốcAmani 70WP Đặc trị Ốc bươu vàng AMANI 70WP – Thuốc trừ ốc bươu vàng có tác động tiếp xúc, vị độc và lan tỏa nhanh trong môi trường nước.AMANI 70WP – Diệt hầu hết các loại ốc ngay cả ốc to và ốc nhỏ.AMANI 70WP – Hiệu quả diệt ốc nhanh và...