Colt 150SL

Thuốc trừ sâuColt 150SL Đặc trị Sâu đục thân trên lúa COLT 150SL – Trừ sâu theo 3 cách: tiếp xúc, vị độc, lưu dẫn. Trừ được nhiều loài sâu hại, hiệu quả cao trên sâu đục thân lúa. THÀNH PHẦN Thiosultap-sodium (Nereistoxin)...
Efphê 25EC

Efphê 25EC

Thuốc trừ sâuEfphê 25EC Đặc trị Sâu cuốn lá, Sâu đục thân, Nhện gié trên lúa, Sâu tơ, sâu xanh bướm trắng trên bắp cải EFPHÊ 25EC – Thuốc trừ sâu thế hệ mới, diệt trừ hữu hiệu nhiều loại sâu đã kháng thuốc. EFPHÊ 25EC – Đặc trị sâu cuốn lá, sâu đục thân,...

Bazan 5GR

Thuốc trừ sâuBazan 5GR Đặc trị Sâu đục thân BAZAN 5GR – Diệt trừ sâu theo 4 con đường: tiếp xúc, vị độc, thấm sâu, lưu dẫn. BAZAN 5GR – Phổ tác động rộng, trừ được nhiều sâu hại cây trồng, đặc biệt là nhóm Sâu đục thân.BAZAN 5GR – Là thuốc trừ sâu,...
Frog 750WP

Frog 750WP

Thuốc trừ bệnh Frog 750WP Đặc trị Cháy lá (đạo ôn lá) Khô cổ bông trên lúa FROG 750WP – Thuốc trừ bệnh, có tác dụng nội hấp, đặc trị bệnh cháy lá (đạo ôn) và khô cổ bông trên lúa.FROG 750WP – Thuốc được cây hấp thu nhanh nên khó bị mưa rửa trôi, đặc biệt...

Cyper Alpha 5EC

Thuốc trừ sâuCyper Alpha 5EC Đặc trị Sâu cuốn lá, Bọ trĩ hại lúa CYPER-ALPHA 5EC – Là loại thuốc trừ sâu gốc cúc tổng hợp, có phổ tác động rộng, chuyên trừ sâu cuốn lá, bọ trĩ hại lúa qua con đường tiếp xúc và vị độc. THÀNH PHẦN Alpha-cypermethrin...