Super AL 20WG

Super AL 20WG

Thuốc trừ cỏ Super AL 20WG Đặc trị Cỏ trên lúa SUPER-AL 20WP – Thuốc cỏ hậu nảy mầm, có tính chọn lọc cao, nội hấp mạnh, lưu dẫn nhanh.SUPER-AL 20WP – Thuốc được hấp thụ vào cây cỏ qua cả lá lẫn rễ và lưu dẫn theo tính hướng ngọn, diệt trừ hữu hiệu nhóm cỏ...
Tot 80WP

Tot 80WP

Thuốc trừ cỏ Tot 80WP Đặc trị Chác lác, lá rộng TOT 80WP – Thuốc trừ cỏ hậu nẩy mầm sớm, có tính nội hấp, được cỏ hấp thu chủ yếu qua rễ. Trừ được nhiều loại cỏ phổ biến trong ruộng lúa đặc trị cỏ chác, lác và một số cỏ lá rộng: rau mác bao, cỏ xà bông,…...
Silk 10WP

Silk 10WP

Thuốc trừ cỏSilk 10WP Đặc trị Cỏ Lồng Vực, Chác, Lác Rau Mác, Rau Mương SILK 10WP – Thuốc trừ cỏ hậu nẩy mầm sớm, có tính nội hấp, được cỏ hấp thu chủ yếu qua rễ. Trừ được nhiều loại cỏ phổ biến trong ruộng lúa: cỏ chác, cỏ lác, cỏ lá rộng và một số cỏ hòa bản:...
Koler 10EC

Koler 10EC

Thuốc trừ cỏKoler 10EC Đặc trị Cỏ lồng vực, đuôi phụng KOLER 10EC – Thuốc trừ cỏ hậu nẩy mầm, có tính chọn lọc cao, đặc trị cỏ lồng vực, cỏ đuôi phụng trên ruộng lúa.KOLER 10EC – Hiệu quả diệt cỏ cao, rất an toàn cho lúa, thời gian sử dụng rộng. THÀNH PHẦN...
Clio 336SC

Clio 336SC

Thuốc trừ cỏClio 336SC Đặc trị Cỏ trên cây bắp CLIO 366SC – Thuốc trừ cỏ chuyên dụng cho bắp.CLIO 366SC – Có tính chọn lọc rất cao, được hấp thu qua cả rễ và lá. Thuốc lưu dẫn trong cây theo hai chiều hướng ngọn và gốc. THÀNH PHẦN Topramezone...